privacy

hollandsnieuwe respecteert je privacy.
Niet vanwege de wet, maar omdat wij net zoveel waarde hechten aan privacy als jij. Daarom gaan we zorgvuldig om met je gegevens.

je rechten

welke rechten heb ik als het om gegevens gaat?

je bent of was een klant

Wij mogen ze onder voorwaarden verzamelen en bewerken. Dat is in de wet geregeld.

Jij hebt het recht om:

 • te zien welke gegevens we met welk doel verzamelen
 • verkeerde gegevens te veranderen
 • gegevens te wissen
 • het verwerken van gegevens te blokkeren
 • je gegevens over te dragen
BEKIJK EN WIJZIG JE GEGEVENSBEKIJK JE GEGEVENS

als je (nog) geen klant bent

Ook als je geen klant bent, verzamelen we gegevens. Bijvoorbeeld als je op onze websites surft of als je verbinding maakt met een wifi-hotspot.

Net als klanten kun je als niet-klant aan ons vragen welke gegevens we verzamelen, met welk doel en wat we ermee doen. Je verzoek stuur je naar:
Vodafone Libertel B.V., Avenue Céramique 300, 6221 KX in Maastricht

inzage

Je hebt het recht om de gegevens die wij van je hebben in te zien. Daarom kun je een overzicht bij ons opvragen van de gegevens die we verzamelen, met welk doel we dat doen en met welk soort organisaties we die gegevens delen.

foute gegevens aanpassen

Als onze gegevens over jou fout zijn, kun je dit melden en deze gegevens laten wijzigen. Zo help je ons om alles zo compleet en correct mogelijk te houden.

gegevens laten verwijderen

In bepaalde gevallen mag je ons vragen om je gegevens te verwijderen. Je kunt daarvoor een verzoek indienen als:

 • we de gegevens die we van je hebben verzameld niet langer nodig hebben
 • je jouw toestemming om bepaalde gegevens te verwerken hebt ingetrokken
 • je een specifieke reden hebt om bepaalde gegevens te laten wissen
 • je jonger bent dan 16 jaar en de gegevens zijn verzameld via een website of app
 • de gegevens verzameld zijn voor direct marketingactiviteiten
 • als je vindt dat we de gegevens niet mogen bewaren

goed om te weten

Als we je gegevens verwijderen kan hollandsnieuwe je geen support meer geven. Je kunt niet meer inloggen op mijn hollandsnieuwe en het verwijderen van klantgegevens kan niet ongedaan worden gemaakt.

toch bewaren

We kunnen niet altijd aan je verzoek voldoen, als we een goede reden voor hebben om je gegevens nog te bewaren. Bijvoorbeeld als:

 • we nog bezig zijn met de afhandeling van een klacht
 • we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren
 • je een contract hebt waarvoor het nodig is om de gegevens te bewaren

Als wij je verzoek om gegevens te wissen afwijzen, laten we je altijd weten waarom.

bezwaar maken tegen gebruik van gegevens

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens als:

 • je niet wilt dat we je gegevens voor direct marketing gebruiken
 • de gegevens niet (meer) voor een doel worden verwerkt waarvoor ze verzameld zijn
 • je in een specifieke persoonlijke situatie zit

Als je niet wilt dat wij je gegevens gebruiken voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistiek.

toch verwerken

We kunnen niet altijd aan je verzoek voldoen, als we een goede reden voor hebben om je gegevens nog te verwerken. Bijvoorbeeld als:

 • er een publiek belang is bij de verwerking, dan kunnen we je verzoek afwijzen
 • wij een goede grond hebben om de gegevens nog te verwerken
 • we nog bezig zijn met de afhandeling van een klacht

Als wij je verzoek om gegevensverwerking te staken, laten we je altijd weten waarom.

gegevens overdragen

We hebben je graag als klant. Maar als je besluit naar een andere provider te gaan, dan kun je je gegevens aan de nieuwe provider overdragen.

Je kunt dit bij hollandsnieuwe op twee manieren doen:

 • middels een inzageverzoek
 • middels gespecificeerde rekeningen die overzichten bevatten van verbruik